Niedzielne chodzenie

Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. (Pwt 5, 12)

Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. (2 Kor 4, 6-7)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. (Mk 2, 23)

Taki dzień jest po to, aby się z Nim spotkać. Aby On był najważniejszy. Zachować święty dzień, to zdecydować się na chodzenie z Nim, tak jak uczniowie, pośród zbóż. Potrzeba karmić się tym, co Boże; tym, co do Niego należy. Dopiero później Apostołowie razem z Jezusem idą do świątyni, gdzie dokonuje się cud. Taka droga jest możliwa również i dla nas…

czytaj dalej…


Ciało i Krew Chrystusa

Krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. (Hbr 9, 14)

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana”. (Mk 14, 22-24)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa… Liczne procesje, odświętnie ubrani ludzie, dzieci sypiące kwiaty, dźwięk dzwoneczków, feretrony, piękne ołtarze przygotowane gdzieś przy drogach. A wszystko to dlatego, że Bóg przychodzi w swoim Ciele i Krwi, by się oddać tobie i mnie. Dzisiaj. Tu i teraz. W każdej chwili twojego życia…

czytaj dalej…


Trójjedyny Bóg

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt  28,18-20)

„Niech żyje Święty, Trójjedyny Bóg w sercach naszych i w sercach wszystkich ludzi!” (św. Arnold Jansen SVD)

Niedziela Trójcy Przenajświętszej zaprasza nas do spotkania z Bogiem, który jest jeden, ale objawił się w trzech osobach. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej tajemnicy. Bóg – to Miłość. Miłość tak wielka, że przekracza możliwości ludzkiego poznania, a jednocześnie tak bardzo czuła i bliska, że dotyka każdego człowieka. W Panamie, która leży między dwoma oceanami, tłumaczyłem tę tajemnicę, porównując ogrom Bożej miłości właśnie do wód oceanu…

czytaj dalej…


Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi…

Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie będziecie podlegać Prawu…(Ga 5,16-18)

Zesłanie Ducha Świętego to również czas na „wyjście z Wieczernika”. Tylko wtedy można dawać o Nim świadectwo. Działanie Boga rozpoczyna się w chwili, gdy zdecydujemy, by „postępować według Ducha”. Czasem trzeba po prostu się odważyć, zaryzykować albo pójść w nowym kierunku, który już od jakiegoś czasu przeczuwasz. Mówi ci o nim twoje serce. Może w takim szarym, codziennym życiu trzeba zawrócić z jakiejś drogi czy zrezygnować z „pożądania ciała”, które po cichu weszło do twojego życia. Pożądań jest wiele: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki…. Sam wiesz, które jest twoje…

czytaj dalej…


Niebo

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. (Dz 1, 1-5)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. (Mk 16, 15-16)

 

Łukasz pisze do Teofila, że w swojej Księdze zawarł w wszystko, co najważniejsze dla tych, którzy nie spotkali Jezusa, kiedy On żył i nauczał tutaj na ziemi. Nie spotkali, bo nie mogli, ponieważ urodzili się później czy w zupełnie innej części świata. Tak jak my. Jezus wstąpił do nieba, ale to nie znaczy, że nie można się z Nim spotkać już nigdy. Wprost przeciwnie. Takie spotkanie jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Jednak…

czytaj dalej…


Żyć dla…

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.(1 J 4, 7-10)

Aby przynieść trwały owoc, ziarno musi obumrzeć. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24).

Możesz zapytać: Dlaczego ciągle ja? Inni tego nie robią i całkiem dobrze im się powodzi. Zostałeś wybrany i posłany. Nie ktoś inny. Ty. Ty zostałeś wybrany i posłany, aby iść i żyć dla innych. Na pewno na tym nie stracisz. Twoja ofiara będzie miała wielką wartość. Życie przyniesie owoc, a Bóg da ci o wiele więcej. Staniesz się Jego przyjacielem. Pomnoży to, co oddałeś. Taka miłość ma wielką moc, bo jest z Boga. (1 J 4,7). Przemienia i uzdrawia twoje serce. Daje życie…

czytaj dalej…


Wszczepieni w Miłość

Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.(J 15, 4-5)

Tak się pięknie złożyło w dzisiejszą niedzielę, że zostałem poproszony przez moich przyjaciół o udzielenie sakramentu chrztu ich synkowi. Dzisiejsze Słowo Boże bardzo konkretnie i głęboko mówi o tym sakramencie. Warunkiem chrztu dziecka jest wiara jego rodziców…

czytaj dalej…


Dobry Pasterz

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. (J 10,14-15)

Tutaj nie chodzi o jakąś tam powierzchowną znajomość. Poznać – to złączyć się, być razem. To relacja głęboka, bliska i intymna. Oparta na takiej miłości, za którą daje się życie. Jezus oddał swoje życie, aby uratować nasze. Nie umarł, bo musiał, ale oddał życie, bo chciał. Bo tak ukochał.

czytaj dalej…


Trzy tygodnie po…

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich:Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego”. (Łk 24, 35-48)

Wielkanoc – to dla niektórych już daleka przeszłość. Być może wiele osób przeszło już do porządku wiosennego i swoich corocznych rytuałów. Wiosenna energia, sianie kwiatów, kwitnące sady –  to jakby już nie ten wielkanocny klimat. Kościół jednak ciągle raduje się Zmartwychwstaniem Pana. Jego bliskością i obecnością. Prawdziwą, żywą obecnością. Słowo Boże zaprasza nas do ponownego spotkania ze Zmartwychwstałym…

czytaj dalej…


Wolność

Panama, podobnie jak Polska, odzyskała swoją niepodległość w listopadzie. Po 321 latach kolonializmu, 28 listopada 1821 roku, uwolniła się spod panowania hiszpańskiego imperium. Dobrowolnie połączyła się z Wielką Kolumbią, której wodzem był wówczas Simón Bolívar. Kilkadziesiąt lat później, 3 listopada 1903, oddzieliła się od Kolumbii, tworząc samodzielną Republikę Panamy.

Jak każdy wolny naród, również Panamczycy bardzo się cieszą z upragnionej wolności i każdego roku niemal przez cały listopad trwa wielkie narodowe świętowanie.

Wczoraj zrobiłem kilka zdjęć… 😊

zobacz…


Czas wdzięczności

Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! (Rz 7,24)

Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? (Łk 12,56)

Dokładnie rok temu, 27 października 2016 roku, umieściłem pierwszy wpis na nowo powstałej stronie, o której prowadzeniu tak naprawdę nie miałem zielonego pojęcia. Jak to się stało? Otóż kilka dni wcześniej…

czytaj dalej…