Obecność Boga

Bóg mój stał się moja siłą… (Iz 49,3)

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa…. (…) Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! (1 Kor 1, 1-3)


Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. (…) „Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.
 (J 1, 29-34)

Isla del Sol na jeziorze Titicaca, Bolivia. fot. J.Gwózdz svd

Ostatnio mówiło się w Kościele o tym, że jesteśmy ochrzczeni i posłani. Myślę, że warto o tym pomyśleć, kiedy słuchamy dzisiaj Jana Chrzciciela, który daje świadectwo o Jezusie, opowiadając swoją historię.

Z nami jest podobnie. Nasz chrzest był takim niezwykłym spotkaniem, zjednoczeniem z Bogiem. Otrzymaliśmy wielki dar, łaskę od Boga. On już się nam «objawił», jeszcze zanim zaczęliśmy o tym myśleć. Tak bardzo nas ukochał. Nie musimy czekać i wypatrywać Go przez całe lata jak Jan Chrzciciel. Już żyjemy życiem Boga. Można powiedzieć, że jesteśmy tymi «szczęściarzami», którym się udało. Jedno jest pewne: Bóg chce działać swoja mocą w życiu każdego z nas, daje nam swoją łaskę. Tak po prostu. Oczekuje tylko naszej odpowiedzi…

czytaj dalej…


Jestem dzieckiem Boga

To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie”. (Iz 42, 1-4)

400
Bocas del Toro, Panamá fot. J. Gwózdz svd

Chrzest Jezusa jest związany z chrztem każdego z nas. To niezwykłe, bardzo osobiste doświadczenie, gdy po raz kolejny mogę naprawdę uświadomić sobie, że tego najpiękniejszego dnia otworzyło się nade mną niebo i Bóg właśnie mnie przyjął jako swoje ukochane dziecko. Nad Jordanem niebo się otworzyło, aby pokazać, że mój Zbawiciel otworzył mi drogę do zbawienia dzięki nowemu «narodzeniu się z wody i Ducha», które dokonuje się podczas chrztu. W tym momencie zostałem «wszczepiony w Miłość». Moje życie połączyło się z życiem Boga, który jest Miłością. Na zawsze. I nic nie może mnie odłączyć od tej Miłości.

czytaj dalej…


Objawienie Pańskie

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?” (Mt 2,1-12)

Cochabamba, Bolivia, fot. J. Gwóźdź SVD

Boże Narodzenie już za nami. Zaczął się kolejny rok, a wraz z nim nowy etap drogi naszego życia. Być może snujesz już jakieś plany, tworzysz projekty, podejmujesz postanowienia. Ważne, aby Jezus ze swoją miłością był w tym wszystkim obecny, a doświadczenie spotkania z Nim wyznaczało dalszy kierunek twojej drogi. Aby nie był On jedynie dekoracją, dodatkiem potrzebnym do zorganizowania świąt, a one nie stały się jedynie okazją do wypoczynku, spotkań i prezentów. Tajemnica Jego Wcielenia i Objawienia powinna być motywem do pogłębienia drogi naszej wiary.
Czym jest wiara? Kiedy o tym myślę, przypomina mi się historia Trzech Mędrców poszukujących Zbawiciela…

czytaj dalej…


Usłyszeć głos anioła

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. (Mt 1,18-24)

P. Juan Carlos, Almirante, Panamá, fot. J. Gwóźdź SVD

Już prawie święta, ale przed nami jeszcze ostatnia niedziela adwentu. Taki czas, kiedy niby już wszystko jest poukładane, zaplanowane, ale jeszcze trzeba poczekać. Tak jak u Maryi i Józefa. Ich życie właściwie było zorganizowane i zaplanowane. Już było po zaślubinach, wkrótce mieli zamieszkać razem, założyć rodzinę. I wtedy właśnie wydarzyły się rzeczy zupełnie nieprzewidziane…

czytaj dalej…


Cierpliwe oczekiwanie

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy […]. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”.
(Iz 35,1-6a.10)

W trzecią niedzielę adwentu święty Jakub zaprasza nas do wytrwałości i cierpliwości. Nie są to najprostsze cechy, ale muszą nimi odznaczać się rolnicy i prorocy. Ci pierwsi dobrze wiedzą, że potrzebna jest ich ciężka praca, ale i czas, by wydała ona owoce. Mają również świadomość, że nie wszystko zależy od nich. Z kolei prorocy, którzy wytrwale przemawiali w imię Pańskie, nie mogli milczeć…

czytaj dalej…


Guadalupe

Poniższy fragment pochodzi z książki pt. Wołanie Boga” napisanej przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbyły się w Panamie w styczniu 2019 roku. Pisząc ją, miałem nadzieję, że w jakimś stopniu może ona pomóc młodym ludziom w poszukiwaniu swojego powołania, swojej drogi życia. Rok minął, a świat nie zmienił się radykalnie. Nadal nie jest łatwo usłyszeć głos Boga w swoim sercu, zagłuszamy go hałaśliwymi dźwiękami świata. Pan Bóg stale do nas mówi. Może warto w czasie adwentu znaleźć takie chwile ciszy, by dać sobie szansę i usłyszeć Jego głos.

12 grudnia przypada święto Matki Bożej z Guadalupe. Indianin – św. Juan Diego, jeden z patronów ŚDM w Panamie, to postać może mało znana, a już na pewno oddalona od nas w czasie. Ostatnie spotkanie Maryi z Juanem miało miejsce 12 grudnia 1531 roku. Jednak ta historia może być dla nas ciągle aktualna, bo każdy z nas jest jej ukochanym dzieckiem.

Czasem trzeba zdecydować się na „zbieranie kwiatków”, tam gdzie na pewno nie powinno ich być. Zdecydować się na coś, co nie jest racjonalne. Przekroczyć jakieś swoje ograniczenia czy dotychczasowy sposób myślenia. Małomówny Juan, mimo wszystko, poszedł, by porozmawiać z biskupem. Dzięki temu, że odważył się zrobić ten pierwszy krok, zdarzyły się później rzeczy, o których nawet mu się nie śniło. Bardzo często do swoich najważniejszych misji Bóg wybiera ludzi prostych, skromnych…

czytaj dalej…


Jakże się to stanie?


Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. (Łk 1,26-38)

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego

Ona już miała swoje plany. Był w Jej życiu Józef. Bardzo konkretny, realny i solidny mężczyzna, którego kochała. To z Nim chciała przeżyć swoje życie. Tak naturalnie i spokojnie. Zgodnie z kulturą i tradycją, w której się wychowała. Układać historię swojego życia podobnie jak jej rodzice, krewni, znajomi. To były naprawdę dobre plany. 

W te zwyczajne ludzkie schematy wtargnął Pan Bóg. Wysłał do Maryi anioła Gabriela, który zwrócił się do Niej: Kecharitoméne – Pełna łaski. Jakby nadawał Jej nowe imię albo przynosił wiadomość, że od zawsze jest pełna łaski Boga i to właśnie Ona jest tą wybraną. To na Nią zstąpi moc Najwyższego, obłok Jego chwały. Zanim to jednak nastąpiło – pojawia się dialog…

czytaj dalej…


Bliskość Boga…

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła (…). Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13,11-14).

Tak naprawdę to nie od mojego chcę czy nie chcę zależy, czy Jezus do nas przyjdzie czy też nie. On na pewno przyjdzie. My możemy tylko zdecydować, gdzie nas może znaleźć. Z niedzielnej Ewangelii wynika, że stale trzeba się z tym liczyć…

czytaj dalej…


Kto jest królem twojego życia?

Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
(Kol 1,12-20)

Chrystus Król. Zastanawiałeś się kiedyś tak na poważnie, co dla ciebie znaczą te słowa? Tak osobiście. Tu i teraz. Dzisiaj. W twojej konkretnej sytuacji życiowej. W świecie, który ciebie otacza i w tej rzeczywistości, z którą musisz się zmagać na co dzień. Co jawi się w twoim sercu, twojej głowie, kiedy słyszysz takie określenie: Chrystus Król.

czytaj dalej…


Misja jest jedna…

Cura Brochero

Zastanawiałem się, w jaki sposób, mieszkając już w Rzymie, kontynuować prowadzenie strony, która w całości poświęcona była Panamie i zamilkła wraz zakończeniem Światowych Dni Młodzieży, czyli prawie rok temu? Przez tak długi czas na stronie nic się nie działo, a mimo to każdego dnia ktoś na nią zaglądał. Bardzo Wam za to dziękuję. Wczoraj na liczniku wskoczyła symboliczna liczba: 50 tysięcy odsłon. Dla mnie to radość wielka i znak, że trzeba zacząć nowy etap misji. Wprawdzie już nie z Panamy, ale z Rzymu. Pomysł jak pogodzić Panamę z Rzymem pojawił się sam, chociaż szedł nieco okrężną drogą.

czytaj dalej…


Panama okiem misjonarza

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zplecakiem-screen03-1200px-min.jpg

Na Światowe Dni Młodzieży przybyli do Panamy ze swoimi plecakami młodzi ludzie z całego świata. Z szarej codzienności wyrwał ich ten sam głos Boga, który prosi, by byli świadkami Jego miłości, by dzielili się swoją wiarą i doświadczeniem Jego obecności w życiu.

Właśnie w kontekście Światowych Dni Młodzieży powstał kilkunastominutowy film dokumentalny o pracy o. Józefa Gwoździa SVD w panamskim Bocas del Toro.

czytaj dalej…


Z plecakiem do Panamy

Chcesz poznać realia pracy misyjnej, zobaczyć miejsce, w którym chrześcijaństwo ma zaledwie 100 lat, interesują cię ciekawi ludzie i egzotyczne miejsca? Obejrzyj ten film!
„Z plecakiem do Panamy” – film o pracy o. Józefa Gwoździa SVD w Bocas del Toro w Panamie. Film przygotowany został z okazji Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie.
A jeśli macie konto na YouTube, nie zapomnijcie zasubskrybować do naszego kanału i dać nam 👍. Dziękujemy!


Gdy Bóg woła…

„Wołanie Boga. Patroni Światowych Dni Młodzieży w Panamie a rozeznawanie powołania” – to książka napisana z myślą o tych wszystkich młodych ludziach, którzy często zmagają się z życiowymi decyzjami, mają przed sobą do wyboru wiele możliwości, właściwie mogą zrobić ze swoim życiem i w swoim życiu niemal wszystko, a przecież muszą wybrać jedną drogę. Tylko jedną, bo nie sposób iść dwiema drogami jednocześnie. Sam doskonale pamiętam, jak niełatwe są to chwile. Wtedy bardzo potrzebny jest ktoś, kto stanie obok, wesprze i pomoże usłyszeć to, co kryje i za czym tęskni moje własne serce.

Przed tak samo trudnymi wyborami stawali również patroni ŚDM w Panamie….

czytaj dalej…


Pożegnanie z Bocas…

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. (Flp 4,6-9)

Tak ładnie pisał św. Paweł w drugim czytaniu minionej niedzieli. Jakby wiedział, że będę tego dnia żegnał się z moją misją. 🙂 Z misją, do której Pan Bóg wezwał mnie przed ponad czterema laty, abym służył ludziom w tym pięknym karaibskim zakątku świata.  Trzy słowa z tego czytania…

czytaj dalej…


Comarca

 

Kilka dni temu odwiedziłem największą parafię w prałaturze Bocas del Toro, którą jest Kankintú. To region wyłącznie indiański nazywany tutaj comarca, który zamieszkują Indianie Ngobe. Panamskie comarcas, a jest ich tutaj kilka, to tereny autonomiczne, posiadające własne prawa respektowane przez władze państwowe. Sprawami prawnymi, gospodarczymi i politycznymi comarki zajmuje się najwyższa władza indiańska zrzeszona w Indiańskim Kongresie Generalnym, którego reprezentantem jest cacique…

czytaj dalej i zobacz zdjęcia…


Cita Eucarística

Cita Eucarística (Spotkanie Eucharystyczne) – to charakterystyczna dla Panamy uroczysta celebracja Eucharystii prowadzona przez kapłanów całej diecezji pod przewodnictwem biskupa. Każda diecezja ustala sobie własną datę takiej uroczystości. Tego dnia nie zaleca się odprawiania Eucharystii w innych miejscach, ponieważ Cita Eucarística gromadzi wszystkie parafie diecezji, wspólnoty i duszpasterstwa na celebrację tajemnicy Kościoła…

czytaj dalej…


Boże Ciało na wyspie

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6,51-58)

W Panamie Boże Ciało świętujemy w niedzielę. W wielu regionach tego kraju jest ono obchodzone, podobnie w jak innych krajach Ameryki Łacińskiej, z wielką wiarą i zaangażowaniem całych społeczności. Na naszej wyspie tradycja ta w czasach posoborowych została zaniechana…

czytaj dalej…