KONTAKT

ks. Józef Gwóźdź SVD

Obesnie przebywam w Polsce na urlopie zdrowotnym po przebytej operacji kręgosłupa.

Najlepiej skontatować się ze mną pisząc na email: josesvd@gmail.com

strona w języku hiszpańskim: www.iglesiadelcarmenbocas.org
mapa3