Aby obejrzeć zdjęcia, należy rozwinąć zakładki znajdujące się pod tytułową zakładką ZDJĘCIA, do której można się dostać z głównej strony.