JAK POMÓC???


„Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną.
Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się współpracą misyjną”.

Św. Jan Paweł II – „Redemptoris missio”