Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną.
Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się współpracą misyjną.

Święty  Jan Paweł II – Redemptoris missio