letter-loyola-foundation-131Drodzy Przyjaciele,
wiem, że bez Waszego duchowego wsparcia i Waszej modlitwy moja droga jako kapłana i misjonarza nie byłaby możliwa.
Z serca proszę o modlitwę, abym mógl cierpliwie i z mocą głosić Ewangelię, a przede wszystkim, by głoszenie to było zgodne z wolą Bożą. Chciałbym, by przez moją posługę ludzie spotykali żywego Boga. Abym umiał rozeznawać, w jaki sposób prowadzić zarówno misyjne wspólnoty, do których Pan Bóg mnie posyła, jak również dotykać tych serc, które wołają o pomoc.

Bardzo potrzebuję Waszego wsparcia. Jestem za nie ogromnie wdzięczny. Proszę o modlitwę i zapewniam, że pamiętam o Was zawsze, zwłaszcza podczas sprawowanych Eucharystii.
Niech Bóg Wam błogosławi.
o. Józef