Józef

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. (Łk 2, 41-51a)

Józef miał już swój plan na życie, ale nie chciał za wszelką cenę postawić na swoim. Posłuchał Bożego wezwania. Jego cicha obecność przy Maryi i Jezusie jest dla nas wielką katechezą. Józef nie mówi, a czyni. Każdego roku zabiera rodzinę na pielgrzymkę. Pomimo że Syn Boży mieszka w jego domu, zabiera Go do świątyni. Idzie z Nim w drogę. Zresztą od samego początku, pomimo że sytuacja była trudna, idą razem. Do Egiptu, do Nazaretu, do Jerozolimy. Jest blisko. To on nauczył Jezusa pielgrzymowania.

Iść w życie z Jezusem. Zabrać Go w naszą drogę. Nawet jeśli czasem wszystkiego w życiu nie rozumiemy. To nauczy nas pokory i zaufania Bogu.

Józef uczy nas też innej drogi. Tej trudnej. Kiedy trzeba zawrócić. Kiedy się poszło, myśląc po swojemu. Czasem trzeba zawrócić w życiu. Zejść z drogi, którą – być może – już długo wędrowaliśmy. Zmienić kierunek, kiedy okazuje się, że Bóg gdzieś nam zniknął z oczu.

Czy w moim życiu przeżyłem utratę Jezusa?

Co wtedy działo się ze mną?

Czy kiedykolwiek szukałem Jezusa z bólem serca?

Czy dzisiaj szukanie Jezusa jest dla mnie ważne?