Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1, 49)

Papież Franciszek, kończąc ŚDM w Krakowie, wskazał Maryję jako tę, która może nas uczyć zawierzenia Bogu. Gdy wyśpiewuje Magnificat, Jej życie wcale nie jest sielanką, mnóstwo w nim znaków zapytania, a jednak w sercu ma tyle ufności, że potrafi wielbić Boga. Nie skupia się na tym, co trudne do przyjęcia, ale na obecności i bliskości Wszechmogącego. Ona, Kecharitomene, czyli „pełna łaski” uczy bezgranicznego zaufania i dostrzegania „wielkich rzeczy”, które Bóg czyni w życiu każdego człowieka.

Spotkanie Młodych Prałatury Bocas del Toro, które odbyło się w dniach 9-11 czerwca wiązało się z tegorocznym hasłem ŚDM: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 49). Zgodnie z zachętą Papieża temat ten koncentrował się na przeszłości naszego życia, przyszły rok będzie mówił o teraźniejszości, zaś w 2019 skupimy się na przyszłości.

Specjalnym gościem, który przeprowadził katechezy i wygłosił homilie, był ks. Victor Atencio, dyrektor Radia Maryja w Panamie i wykładowca mariologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Panamie. Wskazując na Maryję, Jej życie i zawierzenie Bożemu Słowu, pokazywał młodym to, co Pan Bóg, mimo trudnej rzeczywistości, uczynił również wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Matka Boża przyprowadzała nas do Boga, uczyła uwielbienia tak samo jak wtedy, gdy wypowiadała Magnificat i pomagała wszystkim młodym uczestnikom w ponownym odkrywaniu Jego miłości w zwyczajnym, codziennym życiu. Każda chwila tego spotkania miała swoją wartość. Jednak najistotniejsze rzeczy działy się w sercu każdego z uczestników. W tym najbardziej wrażliwym miejscu, do którego tylko Jezus może wejść ze swoją miłością, by działać i dotykać. Jak zawsze czynił to z całą swoją mocą i delikatnością jednocześnie, przychodząc w sakramencie pojednania, w Eucharystii oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.

W czasie spotkania staraliśmy się w atrakcyjny sposób przybliżyć młodym ludziom ideę ŚDM, ponieważ, jak dotąd, nikt z naszego regionu w nich nie uczestniczył. Myślę, że udało nam się zainteresować młodzież tym wyjątkowym spotkaniem. Ponadto przy pomocy kilku osób z Krajowego Komitetu Organizacyjnego ŚDM z Panamy utworzyliśmy strukturę lokalnych komitetów parafialnych oraz ekipę, która będzie odpowiedzialna za organizację tego wydarzenia na szczeblu diecezjalnym. Widać wielki entuzjazm i chęć współpracy wielu osób. Jestem przekonany, że pielgrzymi, którzy nas odwiedzą w 2019 roku, spotkają się tutaj z ciepłym przyjęciem i dane im będzie doświadczyć zarówno szczerej radości Kościoła panamskiego, jak również pięknej karaibskiej kultury.