Posted on

Pracuję obecnie w parafii pod wezwaniem Słowa Bożego. Jezus, nasz Pan i Odkupiciel, wszedł w historię świata i w historię każdego z nas przez Maryję – Matkę Słowa Bożego. W maju jest Ona czczona również w tym miejscu. Matka Słowa jest bardzo kochana przez tutejszą ludność. Każdego ranka o wschodzie słońca, modlimy się na różańcu przy naszej parafialnej grocie i śpiewamy Litanię Loretańską. Jesteśmy zjednoczeni sercem i modlitwą razem z Wami. Prosimy o pokój na świecie i o ustanie wojny na Ukrainie. Pamiętamy szczególnie o chorych i cierpiących. Modlimy się za przyjaciół misji i dobrodziejów. Niech Maryja zawsze będzie blisko każdego z Was i wyprasza u swojego Syna potrzebne łaski.

Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami!