Posted on

Czytania
Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. (…) Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą. (Rz 8,28, 30)

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. (Mt 13,44-47)

Rozważanie
Bóg współdziała z tobą we wszystkim, jeśli szczerze Go kochasz. Miłość nie oznacza, że nigdy nie popełnisz błędu, że nie pogubisz się w swoim życiu, nie podejmiesz decyzji, które obrócą się przeciwko tobie. Nie. Pan Bóg zapewnia nas, że jeśli Go naprawdę kochasz, jeśli będziesz chciał szczerze za Nim iść – to On będzie z tobą współpracował. Da ci swoja łaskę i nawet to, co niezwykle bolesne, trudne i nienaprawialne ludzką mocą, potrafi przemienić tak, by – w ostatecznym rozrachunku – obróciło się na dobre. On przeznaczył cię, byś stawał się na wzór obrazu Jego Syna (por. Rz 8,29). Co może to oznaczać w twoim życiu? Może fakt, że podejmując kolejne decyzje, będziesz pytał, co zrobiłby w tej sytuacji Jezus. Jak On by postąpił? Znasz Go przecież, wiesz, jaki jest. Może to jeden ze sposobów, by stawać się do Niego podobnym. Aby Bóg – ze względu na twoje podobieństwo do Chrystusa – usprawiedliwił wszystko, co było złe w twoim życiu i obdarzył cię swoją chwałą.

Dzisiejsza Ewangelia przywołuje dwa obrazy, które uruchamiają naszą wyobraźnię, ukazując coś niezwykle cennego i pięknego – skarb, perłę. Człowiek, który znalazł skarb – sprzedał wszystko, co miał i zrobił to z radości. Skarb był dla niego nie tylko czymś cennym w wymiarze materialnym, ale nadawał jego życiu smaku, sensu, radości. Zastanawia też postępowanie kupca, który wie, czego szuka i być może takich pięknych pereł ma już wiele, ale ta jedna jest nie tylko piękna, ale drogocenna. Tak ważna dla niego, że jest w stanie oddać za nią wszystkie pozostałe. Ci ludzie, wiedzą, czego chcą i co jest dla nich najważniejsze. Warto podkreślić, że i skarb, i perła to rzeczy, które nie pojawiły się w ich życiu przypadkiem, nagle, niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba. Wprost przeciwnie. Wymagały wysiłku, były poszukiwane, zostały odnalezione i nadały życiu sens. A właściwie wywróciły to życie do góry nogami, bo wszystko, co do tej pory było ważne, straciło na wartości. Zostało sprzedane, zostawione dla tej jedynej drogocennej perły.

A co jest ważne dla ciebie? Czego ty szukasz? Za co jesteś w stanie oddać wszystko to, co dla ciebie cenne. Co lub kto jest twoją drogocenną perłą?