Bliskość Boga…

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła (…). Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13,11-14).

Tak naprawdę to nie od mojego chcę czy nie chcę zależy, czy Jezus do nas przyjdzie czy też nie. On na pewno przyjdzie. My możemy tylko zdecydować, gdzie nas może znaleźć. Z niedzielnej Ewangelii wynika, że stale trzeba się z tym liczyć…

czytaj dalej…