Dobry Pasterz

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. (J 10,14-15)

Tutaj nie chodzi o jakąś tam powierzchowną znajomość. Poznać – to złączyć się, być razem. To relacja głęboka, bliska i intymna. Oparta na takiej miłości, za którą daje się życie. Jezus oddał swoje życie, aby uratować nasze. Nie umarł, bo musiał, ale oddał życie, bo chciał. Bo tak ukochał.

czytaj dalej…